اطلاعیه مربوط به دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد - چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۴
تاریخ امتحانات آزمایشگاه و کارگاه - جمعه چهارم دی ۱۳۹۴
نمونه سوال پلاستیک - سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴
مهندسی پلاستیک، فرایند قالبگیری تزریقی - یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۴
مهندسی پلاستیک، نمودار طراحی اکسترودر در حالت آدیاباتیک - یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۴
جزوه درس مهندسی پلاستیک (جزوه انگلیسی اکستروژن و جزوه فارسی اختلاط) - یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۴
نمونه فایل ارائه درس طرح و اقتصاد (شامل هزینه ها و جانمائی) - دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴
نمونه نامه شماره 2 درس طرح و اقتصاد - سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴
جزوه طرح و اقتصاد - سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴
نمونه سریرگ شرکت و نمونه نامه شماره 1، جهت درس طرح و اقتصاد - دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۴
مقدمه ای بر مهندسی پلاستیک - پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۹۴
تاکید بر تشکیل کلیه کلاس ها از این هفته - جمعه هفدهم مهر ۱۳۹۴
جدول زمان بندی حذف و اضافه نيمسال اول 95-94 دانشگاه آزاد اسلامي ماهشهر - چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۹۴
امتحانات آزمایشگاه و کارگاه های ترم تابستان - دوشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۴
نمودار آنتالپی غلظت و نمودار تعادلی، ویژه درس عملیات واحد - جمعه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۴
سوالات کارگاه پلاستیک - جمعه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۴
جزوه کارگاه کامپوزیت - جمعه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۴
سوالات کارگاه الاستومر - یکشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۴
سوالات کارگاه پلاستیک (ترم تابستان) - شنبه بیستم تیر ۱۳۹۴
تشکیل کلاس جبرانی عملیات واحد پلیمر در روز یکشنبه 21 تیرماه - شنبه بیستم تیر ۱۳۹۴
عدم تشکیل کلاس طرح و اقتصاد مهندسی - شنبه بیستم تیر ۱۳۹۴
عدم تشکیل کارگاهها و آزمایشگاهها تا قبل از ماه رمضان - شنبه بیستم تیر ۱۳۹۴
اطلاعیه حذف و اضافه - سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴
انتخاب واحد ترم تابستان - چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴
موضوع پروژه های درس فرآیند شکل دهی پلیمرها-کارشناسی ارشد - چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳
فرم پروپوزال پروژه درس طرح و اقتصاد - یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳
اطلاعیه 5: حذف و اضافه اضطراری (آخرین مهلت حذف و اضافه) - پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲