کلاس حل تمرین مهندسی پلاستیک - سه شنبه دوم اردیبهشت 1393
کلاس حل تمرین رئولوژِی - سه شنبه دوم اردیبهشت 1393
اختلاط در اکسترودرها-کارشناسی ارشد - جمعه بیست و دوم فروردین 1393
مسائل مهندسی پلاستیک، سری دوم - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
مسائل مهندسی پلاستیک، سری اول (مروری بر رئولوژی) - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
مسائل رئولوژی، سری دوم - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
معادلات حرکت برای درس رئولوژی و پلاستیک - دوشنبه نوزدهم اسفند 1392
مسائل رئولوژی سری اول - دوشنبه نوزدهم اسفند 1392
سوالات کارگاه پلاستیک - یکشنبه هجدهم اسفند 1392
موضوع پروژه های درس فرآیند شکل دهی پلیمرها-کارشناسی ارشد - شنبه دهم اسفند 1392
عملیات واحد - چهارشنبه هفتم اسفند 1392
مسائل مهندسی پلاستیک، سری سوم - دوشنبه دوم اردیبهشت 1392